Högsommaren är över…

och vi är glada att få hålla igång även under sommaren. Vi har haft ett högt deltagande, mycket svett och en härlig gemenskap.

Nu har vi startat höstterminen inomhus, se träningsschema nedan.

Innan du kommer och tränar med oss ber vi dig läsa nedan urklipp från Folkhälsomyndigheten.

Nedan information finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida, se länk nedan.

Personligt ansvar

1 §

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra.

Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper

Allmänna råd till 1 § (HSLF-FS 2020:80).

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du stanna hemma vid symtom på covid-19

Vad gäller för äldre ungdomar och vuxnas idrottande?

Folkhälso­myndigheten öppnade den 4 februari 2021 upp för organiserade idrottsaktiviteter även för gymnasieungdomar födda 2002 eller senare.

Motion är viktigt för alla åldersgrupper. Enligt de allmänna råden kan personer födda 2002 eller tidigare idrotta under förutsättning att de följer de allmänna råden. Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus bör välja det alternativet.

———————————————————-

Urklipp från allmänna råden

Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Personer födda 2001 eller tidigare bör därför vid sådana aktiviteter:

1.   hålla avstånd till varandra,

2.   inte dela utrustning med varandra,

3.   när det är möjligt att genomföra aktiviteten utomhus,

4.   undvika gemensamma omklädningsrum,

5.   resa till och från aktiviteten individuellt, och

6.   utföra aktiviteten i mindre grupper.

Länk till Folkhälsomyndigheten,

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-for-verksamheter/