Nu har vi lagt vårterminen bakom oss och ser fram emot en solig sommar!

Vi erbjuder alla GRATIS sommarträning nästan alla lördagar på Östabadet (se info nedan) – hoppas vi ses.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Enkätsvar

I slutet av 2021 genomförde vi en enkät där medlemmarna fick tycka till om IF Activerum. Totalt fick vi in 42 svar som vi har sammanställt i nedan tabell. I fritextfälten tog vi med oss ljudutmaningarna vi haft som vi löste med en ny anläggning. Positiv feedback som kom var att deltagarna uppskattar våra duktiga  ledare och allsidiga träning på hemmaplan.

Skalan 1 till 5.

1 = inte alls nöjd och 5 = väldigt nöjd.