Medlem

Som medlem i Activerum IF kan du träna upp till fyra gånger per vecka . Vi utlovar pass som ger resultat!
För att bli medlem betala terminsavgiften enligt nedan,

Pris per termin
Vuxna 800kr (Helår1600kr)
Senior (65+)/Studerande 450kr (Helår 900kr)
(Medlemsavgift är inkluderad i terminsavgiften)

Per gång 60kr från 13år (betalas på plats, kontant eller Swish)

Terminsavgift betalas på följande sätt:
Bankgiro (Swedbank) 838-6302
Swish 123 160 29 78
Ange alltid för och efternamn och födelseår

Vid händelse av att vi behöver avbryta terminen p.g.a. restriktioner betalar föreningen tillbaka halva terminsavgiften om det återstår mer än halva terminen vid nedstängning.
Detta gäller dock inte de som utnyttjat sin friskvårdspeng p.g.a.administrativa kostnader med återbetalningar mot respektive företag.

(GDPR, uppgifterna raderas efter avslutat medlemskap och används endast till IF Activerums medlemsregister)